Minder stank en stikstof

Het principe achter de werking van Active NS is dat negatieve ionen worden omgezet in positieve. Op die manier wordt ammoniak in de mest gebonden en worden de ammoniakdampen sterk teruggebracht. Active NS heeft ook een positief effect op de mest zelf, omdat bij het mengen een meer homogene massa ontstaat.

Meer informatie

Active NS vereenvoudigt de mestverwerking in de stal

Meer dan 25 jaren ervaring

Active NS is een 100% natuurlijk product dat voornamelijk bestaat uit voorbewerkte kleimaterialen. Deze unieke mix zorgt voor een uitzonderlijk hoog ionen-uitwisselend effect. Active NS zorgt voor mest dat veel minder stinkt, goed is voor de bodem en minder stikstof uitstoot.

Ook bindt het product dunne en dikke fracties met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de dikke koek mest op de bodem in de put. Door Active NS toe te voegen aan de mestput blijft de mest 24 uur na mixen vloeibaar.

Mest dat niet stinkt: het kan echt!

Het klinkt misschien raar, maar het is mogelijk om mest te produceren dat bijna niet stinkt. Door Active NS te gebruiken, vermindert u stankoverlast. Het hoge ionenwisseling effect beperkt de vrijkomende ammoniakhoudende dampen.

  • Minder stank en ammoniakemissie
  • Makkelijker omroeren van de meststank
  • Minder sediment
  • Slechts 1 keer roeren per etmaal
  • Perfecte flow in mestkanalen en -bakken
  • Betere mestwaarde
  • Eenvoudig te gebruiken in de stal

Wat is Active NS?

Gebruik

Agrarische voordelen

Voordelen voor de productie van biogas

De voordelen van Active NS

Meer dan 25 jaren ervaring

R

Active NS is het ideale product voor het verlagen van uw stikstofuitstoot!

Door het poeder van Active NS te gebruiken, verlaagt u de ammoniakemissie in mest tot 40%! De ammoniakdampen worden sterk teruggebracht en u stoot dus een stuk minder stikstof uit. 20 gram Active NS per m³ leidt tot een vermindering van 300 gram tot 1 kg stikstof per m³!

R

Het vermindert stank met 38%

Gebruik Active NS vermindert stank in de stal met ongeveer 40%. Deze resultaten zijn gebaseerd op een gemiddelde van drie onafhankelijke proeven in Denemarken.

R

100% biologische kleimineralen

Active NS bestaat uit verschillende kleimineralen die tevens biologisch zijn. Zo produceert u mest dat goed is voor bodem, plant en milieu.

R

Goedgekeurd door boeren

Active NS is goedgekeurd door Deense boeren die profiteren van een optimale mestverwerking, minder stank en minder stikstofuitstoot.

Grondig getest in Denemarken en andere landen

Het is al meer dan 25 jaar geleden toen Karl Erik Molbech werd geïnspireerd om een oplossing voor de problemen met drijfmest in de landbouw te vinden. Tegenwoordig is Active NS een van de meest grondige geteste mestproducten op de markt. Na succesvolle proeven bij Deense boeren wordt het mestproduct wereldwijd toegepast. Honderden boeren gebruiken het mestproduct voor stankreductie en het verminderen van stikstofuitstoot.

Goed voor milieu én portemonnee

Aangezien u met Active NS minder stikstof uitstoot, is de mest beter voor bodem en plant. Maar het product is niet alleen goed voor het milieu, het biedt ook financiële voordelen. U verbetert namelijk de bemestingswaarde van de mest. Bovendien is gebleken dat het gebruik van Active NS bij toevoeging aan mest het eiwitgehalte in granen met 10 tot 15% verhoogt!

Neem contact op voor meer informatie

Active NS zorgt voor optimale mestverwerking, minder stank en minder stikstof. Neem contact met ons op voor meer vrijblijvende informaties, referenties of een bestelling. Onze dealers zijn gevestigd in heel Europa. Er zit dus altijd een geschikte handelaar bij u in de buurt.