Gebruiksaanwijzing

Het stappenplan

Active NS gebruikt u zowel in de mesttank als in de stallen. Voor het optimale resultaat is het belangrijk om de gebruiksaanwijzing van het product te volgen. Zo gebruikt u de poeder in de tank en stallen:

U gebruikt dus minder mest, maar ook beperkt het de luchtvervuiling. Er worden namelijk minder ammoniak houdende dampen vrijgegeven omdat ammoniak zich aan het product hecht. Stankoverlast is hierdoor verleden tijd.

  1. Voeg 20 gram Active NS toe per m³ drijfmest in de tank.
  2. We raden aan om de mestroerder op verschillende plekken in de tank te plaatsen. Zo mengt u het product goed door de mest.
  3. Ga vervolgens door naar de stallen. Hier voeg je 20 gram Active NS toe per m³ aan de houders.
  4. Elke keer na het legen, voegt u 20 gram Active NS toe per m³ vermoedelijke drijfmest in de houders.

Volg bovenstaande stappen, zodat Active NS op de juiste wijze wordt toegevoegd aan het drijfmest. Profiteer vervolgens van de vele voordelen, zoals minder stank en minder stikstofuitstoot.

Meer informatie